Τιερί Μπρετόν

Μετά την εξαγγελία της προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022, η Επιτροπή εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου την πρότασή της για...
H Επιτροπή στις 11 Οκτωβρίου δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τρόπους για την αντιμετώπιση της...
H Επιτροπή υπέβαλε στις 15 Σεπτεμβρίου πρόταση για μια νέα πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα με σκοπό την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από προϊόντα με ανεπαρκή...
Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους έως 5,4 δισ. ευρώ από 15 κράτη μέλη για ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην αξιακή αλυσίδα της τεχνολογίας υδρογόνου...
Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου διαδικτυακού περιβάλλοντος...
Στις 26 Ιανουαρίου, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ. Το...