ΔΕΗ

Πράσινη μετάβαση, απολιγνιτοποίηση, «καθαρά» καύσιμα, κλιματική ουδετερότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, αειφόρα επιχειρηματικότητα, είναι έννοιες καθιερωμένες πλέον στην καθημερινότητα του επιχειρείν, προερχόμενες από την αγορά ενέργειας. Έναν...
Νέος δείκτης περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό Χρηματιστήριο από 2 Αυγούστου με τη συμμετοχή 35 εταιρειών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη...
Νέος δείκτης περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό Χρηματιστήριο από 2 Αυγούστου με τη συμμετοχή 35 εταιρειών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη...
Ελληνογαλλική συνεργασία για τη μετατροπή της Χάλκης σε πρότυπο αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης με επενδύσεις σε ΑΠΕ, εξοικονόμηση, περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη μετακίνηση ...