Χρηματιστήριο Αθηνών

«Οι δείκτες ESG πυξίδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων». Συμμετοχή της κ. Ντέπης Τζιμέα επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ στην εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών “ESG: Winning in the long run”...