Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Facebook εγκαινιάζει το Get Digital στην Ελλάδα, ένα έργο που βοηθά γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους να κινηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Πλήρεις οδηγοί, πόροι και ένας κύκλος δωρεάν σεμιναρίων που οργανώνονται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο την εκπαίδευση ενήμερων ψηφιακών πολιτών...