Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου....