Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Φωτογραφίες: Μιχάλης Παππάς | Επιμέλεια: Βαγγέλης Ιωακειμίδης | Κύθνος - Ουκρανία, ένας σύγχρονος φωτογραφικός διάλογος | σπονδυλωτή φωτογραφική εγκατάσταση μια δράση της πολιτιστικής πρωτοβουλίας kythniale Κύθνος | 22.07.23 – 01.10.23 ...
“Κλιματική Αλλαγή: Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες και το όραμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”, Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου | Date: 17/03/2022 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου...
Ελληνογαλλική συνεργασία για τη μετατροπή της Χάλκης σε πρότυπο αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης με επενδύσεις σε ΑΠΕ, εξοικονόμηση, περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη μετακίνηση ...
Γιώργος Χατζημάρκος: «Το να είμαστε μέρος της λύσης πάντοτε και ανεξαρτήτως του επιπέδου πολιτικής εκμετάλλευσης ή λαϊκισμού, είναι ο δικός πήχυς, η δική μας δέσμευση»...