Μύλοι Λούλη

H εταιρεία Loulis Food Ingredients, με πολύχρονη παράδοση ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς και υψηλό αίσθημα συλλογικής ευθύνης και καθήκοντος, και φέτος ενισχύει ουσιαστικά το έργο του...
Έργα μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Έργα προστασίας & αναβάθμισης περιβάλλοντος Μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής λόγω ανακύκλωσης Συνεχείς εκπαιδεύσεις με ασκήσεις του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα...