Μύλοι Λούλη

Έργα μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Έργα προστασίας & αναβάθμισης περιβάλλοντος Μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής λόγω ανακύκλωσης Συνεχείς εκπαιδεύσεις με ασκήσεις του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα...