Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ εξακολουθεί να διοχετεύει υποστήριξη για την κατάσβεση των πρωτοφανών δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Μετά τα...
Καθώς συνεχίζουν να μαίνονται δασικές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί άμεσα στήριξη για να βοηθήσει τις...