Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για τη Δημοκρατία

Επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 15 Σεπτεμβρίου την ομάδα συμμετοχής των νέων στην πολιτική...