Ευρωπαϊκή Επιτροπή

H Επιτροπή στις 11 Οκτωβρίου δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τρόπους για την αντιμετώπιση της...
H Επιτροπή κάλεσε στις 28 Σεπτεμβρίου τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους για το ελάχιστο εισόδημα στο πλαίσιο της δέσμευσης για τη μείωση...
Η Επιτροπή έλαβε στις 29 Σεπτεμβρίου νομικά μέτρα κατά 11 κρατών μελών, καλώντας τα να επισπεύσουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πλαστικά προϊόντα μίας...
Η Επιτροπή έλαβε στις 29 Σεπτεμβρίου νομικά μέτρα κατά 11 κρατών μελών, καλώντας τα να επισπεύσουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πλαστικά προϊόντα μίας...
H Επιτροπή υπέβαλε στις 15 Σεπτεμβρίου πρόταση για μια νέα πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα με σκοπό την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από προϊόντα με ανεπαρκή...
Ευρωβαρόμετρο: Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην ΕΕ, παράλληλα με την ισχυρή στήριξη της αντίδρασης της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των ενεργειακών πολιτικών...