Ελληνική Λέσχη Βιβλίου

Για ακόμη μια χρονιά, η KPMG στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη βιβλίου στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, ενισχύει...