Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

Mε στόχο την επιτάγχυνση της διαδικασίας υπαγωγής περίπου 2.000 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ του Αναπτυξιακού Νόμου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στην Γενική...