1η Δια-περιφερειακή Ημερίδα του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού

Συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού στην 1η Δια-περιφερειακή Ημερίδα του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού με θέμα τον θαλάσσιο τουρισμό...