Πρόγραμμα RaRE

Η Bentley θα συμμετάσχει σε ένα νέο τριετές ερευνητικό πρόγραμμα για καινοτομίες στην ανακύκλωση μαγνητών σπάνιων γαιών Το πρόγραμμα, με την ονομασία RaRE, εντάσσεται στη...