Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα ευρύ φάσμα δεσμεύσεων και δράσεων για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε ολόκληρη την εφοδιαστική μας αλυσίδα, δημιουργώντας ευκαιρίες μέσω της ένταξης (inclusion) και προετοιμάζοντας τους ανθρώπους για τη μελλοντική απασχόλησή τους...