Λιμένας Αλεξανδρούπολης

“Η «καλή ενέργεια» του Έβρου και η μετάβαση στη νέα εποχή”, Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου | Date: 15/02/2022 Είναι πλέον γνωστό ότι στο βορειότερο...
Οι τελευταίες εξελίξεις σε θέματα πολιτικών στον τομέα της ενέργειας, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και οι επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της...