Κosmocar S.A.

Ήπιο υβριδικό (MHEV) σύστημα και διπλός καταλυτικός μετατροπέας για μειωμένη εκπομπή ρύπων και εξοικονόμηση καυσίμου...