κλωνοποίηση

Το Πανεπιστήμιο Monash έχει πετύχει μια αξιοζήλευτη φήμη για την αριστεία έρευνας και διδασκαλίας σε χρονικό διάστημα 50 ετών και κατατάσσεται σταθερά στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι μέλος της Ομάδας των Οκτώ, μιας συμμαχίας κορυφαίων πανεπιστημίων της Αυστραλίας που αναγνωρίζεται για την αριστεία τους στη διδασκαλία και την έρευνα...
Το Πανεπιστήμιο Monash έχει πετύχει μια αξιοζήλευτη φήμη για την αριστεία έρευνας και διδασκαλίας σε χρονικό διάστημα 50 ετών και κατατάσσεται σταθερά στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι μέλος της Ομάδας των Οκτώ, μιας συμμαχίας κορυφαίων πανεπιστημίων της Αυστραλίας που αναγνωρίζεται για την αριστεία τους στη διδασκαλία και την έρευνα...