Κεντρική Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας

Μία στις 2 Γερμανικές Εταιρείες αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη ενός διαφοροποιημένου προσανατολισμού για την εφοδιαστική αλυσίδα...