ΕΥ

Ποιο είναι το πρότυπο ηγεσίας που μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις με ασφάλεια στην επόμενη δεκαετία; Έρευνα ΕΥ : Σκιαγραφώντας το προφίλ του ιδανικού ηγέτη στην Ελλάδα του μέλλοντος, σήμερα....
EY: Πώς μπορεί ο CFO να εξελιχθεί σήμερα, για να επαναπροσδιορίσει την οικονομική διεύθυνση του αύριο; Οι CFOs θα πρέπει να θέσουν τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες στο επίκεντρο της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας, να εμπνεύσουν μία ανοικτή και ευέλικτη οικονομική διεύθυνση και να αναδείξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη...