ΕΥ

Οι ΗΠΑ παραμένουν στην 1η θέση της κανονικής κατάταξης του δείκτη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά οι κανονιστικές αλλαγές κινδυνεύουν να διαταράξουν την ισορροπία στη διεθνή κατανομή...
Ο παγκόσμιος οργανισμός της ΕΥ συνήψε συμφωνία συνεργασίας με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Cranfield, για την από κοινού προώθηση της έρευνας σε θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας....
Ο κος Γεώργιος Γεράρδος, Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ. της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., κατέκτησε στις 23 Μαρτίου τον τίτλο του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» για το 2021, σε...
Ποιο είναι το πρότυπο ηγεσίας που μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις με ασφάλεια στην επόμενη δεκαετία; Έρευνα ΕΥ : Σκιαγραφώντας το προφίλ του ιδανικού ηγέτη στην Ελλάδα του μέλλοντος, σήμερα....
EY: Πώς μπορεί ο CFO να εξελιχθεί σήμερα, για να επαναπροσδιορίσει την οικονομική διεύθυνση του αύριο; Οι CFOs θα πρέπει να θέσουν τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες στο επίκεντρο της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας, να εμπνεύσουν μία ανοικτή και ευέλικτη οικονομική διεύθυνση και να αναδείξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη...