Εταιρεία Εγνατία Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου....