Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

Η πορεία προς τον κρίσιμο στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050 είναι δύσκολη αλλά έχει τεράστια οφέλη, σύμφωνα με ειδική έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας...