Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Έκθεση της EY παρουσιάζει μια σειρά προτεινόμενων, εξειδικευμένων δράσεων, για τις προοπτικές της Ελλάδας ως διεθνούς εμπορευματικού κέντρου – σήμερα, αύριο και μετέπειτα...