Δήμος Αθηναίων

Εγκρίσεις αναπλάσεων και τουριστικών έργων. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής μοχλός αναπτυξιακής δυναμικής και προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος...