βιώσιμη αειφόρος τουριστική ανάπτυξη

Στόχος η βιώσιμη αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Ύψους 310 εκατ. ευρώ είναι το κονδύλι το...