ΑΔΜΗΕ

IPTO's new Ten-Year Network Development Plan for the period 2022-2031 is the "road map" to a more resilient power transmission system and a cleaner energy mix in the country. The "green" investment program of the Operator over the coming decade provides for the completion of island interconnections in the Aegean Sea, the expansion of international interconnections, projects for the upgrade and digital shielding of the System as well as pilot energy storage units on land and sea...
Νέος δείκτης περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό Χρηματιστήριο από 2 Αυγούστου με τη συμμετοχή 35 εταιρειών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη...
Νέος δείκτης περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό Χρηματιστήριο από 2 Αυγούστου με τη συμμετοχή 35 εταιρειών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη...
Ξεκίνησε η σύζευξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη Βουλγαρία. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση των εγχώριων χονδρεμπορικών αγορών, που θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη σύγκλιση των τιμών της ελληνικής αγοράς με τις ευρωπαϊκές, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, είναι γεγονός...
Ξεκίνησε η σύζευξη της Προημερήσιας Αγοράς με αυτή της Ιταλίας. Επόμενο βήμα η σύζευξη με τη Βουλγαρία στο α’ τρίμηνο του 2021...